تبلیغات
یك فنجان حرف دل - در بیان پیشگویی اوضاع سال كه اول محرم چه روزی از ایام هفته باشد...

از آنجایی كه محرم ابتدای سال قمری است سالانه بنا به اینكه اول محرم چه روزی از ایام هفته است پیشگویی های برای اوضاع و احوال آن سال انجام میدهند. امسال اول محرم روز جمعه است كه پیش بینی حوادث آن در زیر آمده است:

هر سالی كه اول محرم روز جمعه باشد در آن سال زمستان سرد نباشد و باران كم ببارد و آب رودخانه ها كم باشد و در بلاد جبل صد فرسخ در صد فرسخ غله كم باشد و مرگ در میان مردم بسیار باشد و در ناحیه مغرب گرانی باشد و به بعضی از درختان آفت رسد و روم را بر فارس غلبه عظیم باشد ، و به روایت دیگر غلات در مصر و شام و حبشه كم به عمل آید و گرانی در بلاد مغرب و فرنگ و اطراف آندلس حادث شود و ارزانی بسیار در بلاد فارس بهم رسد و غلات عراق و بصره نیكو شود و لیكن از جهت سلاطین و عمال ستم ها به ایشان برسد و غلات در جبل عامل و نواحی آن نیكو شود و انگور و گندم در بصره و شام نیكو به عمل آید و مرد صاحب شانی در بصره كشته شود با گروه بسیار از اتباع او ، و میوه ها نیكو شود و آب دجله به حدی طغیان كند كه بغداد مشرف بر غرق گردد و پادشاهی از پادشاهان هندوستان بمیرد ، و در ماه ربیع الآخر یا جمادی الثانیه درد های بسیار در میان مردم پدید آید خصوصا درد گلو و درد پشت و ورم ها و امراض شكم و یرقان و جرب و دمل های بسیار و زنان آبستن فرزند سقط كنند و بسیاری از ایشان بمیرند و امیری از شام ظاهر شود و بر مدینه حضرت رسول(ص) مستولی شود و ملخ بر بعضی از بلاد غالب آید و اگر ستاره دم داری ظاهر شود فتنه های عظیم از آن به ظهور رسد و كسی بر پادشاه خروج كند و كُردان وعجمان قوی گردند و در زمین عراق حرب و اضطراب و اختلاف بسیار پیدا شود و خوفی به حاجیان رسد و مرد بزرگی در شام به قتل رسد و در بلاد خراسان فتنه عظیم بهم رسد و در اطفال درد ها پیدا شود و آب چشمه ها بسیار باشد و الله العالم.

منبع:گنج های معنوی 2- چاپ سوم- صفحه 154    
طبقه بندی: یك فنجان تأمل،
برچسب ها: پیشگویی، اول محرم، ارزانی،

  • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات