تبلیغات
یك فنجان حرف دل - دیش نامه...
تاریخ : دوشنبه 20 شهریور 1391 | 12:54 ب.ظ | نویسنده : همسایه كویر

ای دیش تو بر بام و تواز دیش به تشویش

تشویش رها كن كه مصونی تو ز تفتیش

پنهان چه كنی دیش دومتری به سر بام؟

یك سوی بِنِه پوشش و از دیش میندیش

مرغوب نبوده است مگر نوع(ال.ام.بی)

كاین سان به تو تصویر دهد محو و قاراشمیش؟

شب تا به سحر بر سر بامی پی تنظیم

از بام فرود آی و خجالت بكش از خویش

دی بر سر هر بام یكی دیش عیان بود

امروز چو نیكو نگری ، بیشتر از پیش

گر چشم خرد باز كنی ، موقع دیدن

بر بام كسان دیش ببینی ز یكی بیش

این سوی(عرب ست) بوَد آن سوی(سی.ان.ان)

این جانب ری می نگرد ، آن سوی تجریش

شرقی طلبی ، دست بر این فیش فشاری

غربی طلبی ، شست نهی بر سر آن فیش

تو دیش به بر داری و همسایه ندارد

تو باغ دلت خرم و همسایه دلش ریش

برخیز و یكی كابل به همسایه عطا كن

ای نان تو در سفره! بده لقمه به درویش

فریاد از این دیش كه چون گاو زراعت

در مزرع افكار من و تو بزند خیش

این دیش چو مار است كه هر سو بكشد سر

یا عقرب جراره كه هرجا بزند نیش

لو فرض اگر دیش شود میش ، یقینا

جز بره ادبار نمی زاید از این میش

بس نكته كه در دیش نهان است ، ولیكن

چون قافیه تنگ است ، نگردم پیِ باقیش
طبقه بندی: یك فنجان لبخند،
برچسب ها: منوچهر احترامی، شعر طنز،

  • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات